HT mener:

Kollektiv feiltolkning

Etter Nav-høringen i Stortinget sist uke vurderer opposisjonspartiene nå å reise mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Opprydningen må tydelig markere både ansvar og systemforbedring.

leder

Feiltolkningen av regelverket – og dermed de famøse straffereaksjonene overfor støttemottakere med utenlandshold – kunne utvilsomt vært stanset allerede i 2017/18 hvis Trygderettens kjennelser hadde trengt igjennom i Nav og i departementet. Det kanskje sterkeste innslaget under høringen var daværende riksadvokat Tor Aksel Buschs uttalelse om telefonen han aldri fikk, og departementet som ikke forsto alvoret. Verken Hauglie eller Nav-direktør Sigrun Vågeng sparte på sine beklagelser. Men hva så?

Blant dem som er dømt, er en kvinne i 30-årene med bostedsadresse Harstad. Hun ble idømt en straff på 21 dager betinget fengsel etter at Nav, påtaleenheten og domstolene fant henne skyldig i grovt, uaktsomt bedrageri av 158.000 kroner.

Gjennom høringen er det også bekreftet at de mange feilaktige fengslingene og tilbakebetalingskravene kunne ha vært avverget i 2011 med en større faglig og politisk bevissthet rundt forholdet mellom trygdeloven og den nye EØS-forordningen. For det sviktet i alle ledd – Nav, flere regjeringer og storting, domstoler, påtalemyndighet og andre. Og hvor langt tilbake er det relevant å gå i retning av 1994, da EØS-avtalen trådte i kraft? Høringsinnkalte flest erkjente et delansvar, men ikke eneansvar.

Å holde oppgjør med det Vågeng treffende nok betegner som en «kollektiv feiltolkning» er da heller ingen enkel operasjon, også det har høringen til fulle bekreftet. Verken Hauglie eller Vågeng kan påstås å ha styrket sine stillinger. Spørsmålet om å måtte ta parlamentarisk ansvar rykker nærmere, og for Vågeng holder det ikke å tro at man er i god tro, som hun uttrykte det, når det svikter nedover i organisasjonen i en så alvorlig sak.

Statsminister Erna Solberg (H) synes så langt lite innstilt på å la en utskiftning inngå i den ryddejobben hun fredag forsikret at man er i gang med. Og et nedstemt mistillitsforslag vil neppe gi et særlig beroligende signal ut i samfunnet.

Viktigst blir ryddingen i Nav-systemet – og at forvaltningen og Stortinget sørger for større bevissthet når det gjelder EØS-rettens betydning. Fremfor alt må alle som er rammet få en rask og effektiv oppreisning. Nå får Stortingets kontrollkomité og granskningskommisjonen fullføre sitt arbeid med Nav-skandalen. Men opprydningen må tydelig markere både ansvar og systemforbedring.