Trondenes tingretts fremtid: Ingen grunn til å juble

Denne uken var det en kort stund full forvirring om tingrettens fremtid.
leder

Lekkasjer fra den regjeringsoppnevnte domstolskommisjonens rapport, gikk mandag ut på at man ville gå for én tingrett i hvert fylke. I så fall ville Harstad og Trondenes tingrett trolig komme dårlig ut. Men da rapporten ble offentliggjort tirsdag, ble situasjonen nærmest snudd på hodet. Kommisjonen går nemlig inn for at Harstad skal bli hovedsete for Midtre Hålogaland tingrett, hvilket innebærer en sammenslåing av Ofoten, Vesterålen og Trondenes.

Skuldrene kan senkes, og mange er sågar fristet til å slippe jubelen løs over en ledelse i det som kan utvikle seg til å bli et lokaliseringens kretsmesterskap. Det er det ingen grunn til. Det er en lang vei fram til et eventuelt vedtak i Stortinget, og det viktigste: Man må nøye vurdere om dette faktisk er en god løsning totalt sett - selv om Harstad altså kommer godt ut.