På høy tid å ruste opp mot hatet

I statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen inn mer penger til å demme opp for muslimhat, antisemittisme og hatprat generelt.

  Foto: Illustrasjon

Hvis regjeringspartiet Frp dropper ord som «snikislamisering», vil det styrke regjeringens planer.

leder

Tiltakene vil rette seg særlig mot barn og unge og skal kanaliseres gjennom skolen. Sentralt i bevilgningsforslagene står 22.-julisenteret og Holocaustsenteret. Det handler om skolens verdioppdrag, poengterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en «budsjettlekkasje» i Vårt Land.

Budsjettet fremlegges mandag til uken. De økte bevilgningene er også et ledd i gjennomføringen av de nye læreplanene som er varslet mot slutten av året. Der skal temaene demokrati og medborgerskap innføres som en et tverrfaglig læringsmål, med vekt på kritisk tenkning og digital dømmekraft. Gjennom de forskjellige tiltakene skal skoler over hele landet få bedre tilgang til ressurser fra de to sentrene.