Problemet må ryddes av veien

Det bør være unødvendig å minne om at dette er en jobb som går hånd i hånd med etatens trafikksikkerhetsarbeid. Men vi gjør det likevel.

leder

Det har ikke vært mange dagene med snøfall hittil denne vinteren. Men de få som har vært, avslører at ikke alt er som det skal være. Langt derifra.

Et bilde vi fikk tilsendt fra en leser i Tjeldsund i morgentimene tirsdag, viser nemlig at Fylkesvei 824 på Fjelldal er dekket med 10–15 centimeter tung og slapsete snø. Man skal ikke ha mye kjøreerfaring innabords for å forstå at dette mildt sagt er ekstremt krevende kjøreforhold. Selv i svært lave hastigheter utgjør dette en trafikksikkerhetsrisiko vi ikke kan leve med.

Nå kan det selvfølgelig inntreffe at ekstreme nedbørsmengder skaper i overkant store utfordringer for brøytemannskapene, slik at de ikke til enhver tid klarer å ta unna. Det er imidlertid ingenting som tilsier at dette er forklaringen på en ubrøytet fylkesvei mot Ramsund tirsdag morgen. Tvert imot føyer det seg inn i rekken av flere klager mot samme entreprenør i den senere tid.

I forrige uke kunne vi nemlig rapportere fra fylkesveien gjennom Evenskjer, som i en periode bare hadde bare ett kjørefelt, lenge etter et kraftig snøfall. En innbygger på Tjeldøya opplevde på noenlunde samme tid at entreprenøren avsluttet brøytejobben før vedkommende sjåfør var kommet til veis ende. Dette skal sjåføren ha forklart med at Statens vegvesen ikke ville betale dem prisen det kostet å ha biler nok i drift for å betjene hele strekningen. Gitt at sjåføren er riktig gjengitt, er dette en historie som knapt er til å tro – av flere årsaker.

Men uansett hva som måtte ligge til grunn av konflikter og utydeligheter i kontraktsforholdet, ligger ansvaret fullt og helt hos Statens vegvesen. Her kan man ikke dekke seg bak kontrakten med Svevia, som igjen har kontrakter med lokale entreprenører. Problemet må ryddes av veien, og strengt tatt bør det være unødvendig å minne om at dette er en jobb som går hånd i hånd med etatens trafikksikkerhetsarbeid. Men vi gjør det likevel.