Kaarbø Utviklings tilbud for kino og bibliotek er innenfor de rammer Harstad kommune forutsatte

foto