Av: Elisabeth Slevolden, mor til elev ved Kanebogen skole og foreldrerepresentant.

Dette spørsmålet stiller jeg meg ettersom ingen i kommunen har tatt seg bryet med å komme med et tilsvar til Linn Elise M. Pedersens solide innlegg i Harstad Tidende i romjula. I tillegg til elendig inneklima, mus og skjeggkre viser Pedersen der til at skolens takkonstruksjon er kraftig underdimensjonert i forhold til dagens krav til snølaster.

Videre nevnes allerede observerte skader i konstruksjon samt en eksisterende praksis for måking av tak som ikke kan kalles annet enn særdeles subjektiv og personavhengig. Dette støttes i AsplanViaks tilstandsrapport fra 2021, hvor det blant annet står: "For bygninger oppført før ca. 2000 har det i laststandardene vært forutsatt at disse skulle måkes ved høye snølaster. I praksis er det imidlertid svært vanskelig å vurdere hva som vil være kritisk nivå/når måking må iverksettes."

Med bakgrunn i dagens kunnskap om byggets tilstand er det ikke mye forlangt å be om en konkret plan for fremtiden til skolen – det er ansvarsfraskrivelse på et høyt nivå å henvise til skolestruktur 10 år fram i tid.