Uttalelse fra LO i Sør-Troms

LO i Sør-Troms fordømmer på det sterkeste den russiske invasjonen av Ukraina. Vi krever på lik linje med nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse umiddelbar tilbaketrekking av de russiske angrepsstyrkene og at reelle fredsforhandlinger starter.

Russlands krigføring er et grovt brudd på Ukrainas selvbestemmelsesrett som fritt land, folkerettsstridig og et grovt brudd på internasjonal rett. Samtidig setter det den europeiske sikkerhetsordninga mange tiår tilbake, og vi blir tvunget til å bruke penger på militær opprustning som vi trenger til velferd og klimatiltak.

Terrorbombing av byer har gitt store sivile tap og millioner på flukt. Putin- regimet påstår å hindre folkemord på etniske russere, det er nettopp det de selv utfører i denne krigen. De hardest rammede områdene av krigføringa er byer der svært mange er etniske russere. Russlands aggresjon og angrep på et broderfolk vil skape dype sår som det vil ta generasjoner å reparere hvis det ikke kommer et helt nytt regime til makta i Russland i nær framtid.

FNs øverste domstol (ICJ) har beordret Russland til å stoppe invasjonen, men stormaktenes vetorett gjør at FN er handlingslammet. FN må få en større rolle framover slik den var tenkt fra oppstarten i å sikre verdensfreden. Våpenhvile må snarest bli etablert, og FN må sende fredsbevarende styrker for å overvåke og sikre våpenhvilen. FN må bli en makt der flertallsavgjørelser blir en realitet og stormaktsrivalisering og kamp om interesseområder viker. Alle demokratiske land må intensivere arbeidet gjennom FN med å gjøre verden atomvåpenfri.

LO i Sør-Troms mener sanksjoner må brukes med forsiktighet. Erfaring viser at autoritære regimer alltids klarer seg mens vanlige folk får betale. Sanksjoner må målrettetes for å treffe makteliten og oligarkene. Intellektuell, akademisk og kunstnerisk boikott er ikke veien å gå. Det rammer de mange som har sagt regimet midt imot i Russland de siste ukene. De demokratiske kreftene både i Ukraina og Russland trenger mer enn noensinne vår støtte. Folk til folk- samarbeidet i nord og samarbeidet med Russland rundt fiskeri- og havrettsspørsmål må vi prøve å fortsette. Vi må ikke glømme at det kommer ei tid etter krigen også.

LO i Sør-Troms vil støtte, og er solidarisk med våre kamerater i Ukraina. Vi og vårt lokalsamfunn vil gjøre det vi kan for å ta imot flyktninger som kommer til vårt område på en inkluderende og raus måte. Vi vil også oppfordre folk til å behandle russere som bor i Nord-Norge på en fortsatt god og respektfull måte. De har intet ansvar for Putin-regimets framferd.

La oss alle være ukrainere!