1. mai er den dagen som betyr mye for meg. Det er en dag vi minnes de som har gått foran og kjempet for våre rettigheter. Det må vi ikke ta som en selvfølge. Vi tjener mer penger og jobber kortere dager. Blir vi syke får vi lønn. Slik er det ikke alle steder i verden, vi må fortsatt kjempe. Frihet, likhet og demokrati kan aldri tas for gitt. Hver dag må vi kjempe for våre felles verdier og kjempe for å styrke fellesskapet.

Den norske modellen har gitt oss et land med små forskjeller, den har gitt oss gode velferdsordninger og høy økonomisk vekst. Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten må brukes godt.

I Norge ser vi nå at arbeidsledigheten går ned. Under pandemien var det rundt 400.000 som var meldt ledig. Etter pandemien har etterspørselen av arbeidskraft økt kraftig i næringer som var hardes rammet av smitteverntiltak, samtidig som det har vært få arbeidsinnvandrere i Norge.

Arbeid til alle er Arbeiderpartiet sin hovedsak. Trygghet i å få jobb gir frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet og økt likestilling.

Arbeiderpartiet vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber til alle. Deltidsstillinger er stort sett i tradisjonelle kvinneyrker og i helsesektoren. Flere av dem som har deltidsstillinger må jage vakter og alltid være tilgjengelig for å kunne oppnå nødvendig inntekt. Dette blir en belastning for ansatte og bør kunne løses. I samfunnet nå forventes det at kvinner og menn deler det økonomiske ansvaret likt og jeg mener at ufrivillig deltid er likestillingshemmende og i utakt med arbeidstidspreferanser. Større stillinger krever et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og ansatte.

Vi har gått fra en pandemi til krig i Europa, det er vanskelige tider. Da er det viktig at vi har et sterkt fellesskap som vi kan søke trygghet i, det er det 1. mai handler om. Trygghet er selve kjernen i Den norske modellen.

Kjære venner og kamerater, gratulerer med dagen.