Av: Lillian Karlsen

Minstepensjonistenes tillegg på 4.000 kroner per år (333 kroner per mnd) er et skammelig tilbud, og enda skammeligere for krigsenkene, som ble fratatt sine 4.000 kroner.

Etter forliket mellom regjeringen og SV høsten 2022 om at minstepensjonistene skulle få et tillegg på 4.000 kroner per år (det var liksom den store « julegaven» og skulle gjelde for hele året 2023, altså kroner 333 kroner per måned).

Men, det de til gjengjeld gjør for en gruppe, nemlig krigsenkene, fjerner de deres tidligere tillegg på 4.000 kroner.

Ergo, disse sitter igjen med null kroner i tillegg i forhold til det de hadde fra før.

Det må faktisk et opprør til hvis vi skal få rettet på skjevhetene i pensjonene og for å utligne de forholdsmessige forskjellene for ulike pensjonistgrupper.

For det første må det kreves at myndighetene stiller opp med et skikkelig løft spesielt for enslige minstepensjonister, men også for andre grupper pensjonister.

Et slikt løft må gis i form av kronetillegg, ikke i prosenter. Prosentvise tillegg bare øker forskjellene, i stedet for en rimelig tilnærming for et akseptabelt nivå for alle.

Det begynner virkelig å bli skammelig det som skjer, nemlig å gi med en hånd og å ta like mye med den andre.

Det koster nemlig like mye for en liter melk for en minstepensjonist som for en med millionlønn.

Jeg vet at Pensjonistforbundet jobber beinhardt for å få forståelse for sine krav for pensjonistene, men det er ikke enkelt å nå frem når nesten et samlet storting ikke ser nødvendigheten av i fellesskap å gå inn for et storstilt løft for å minske de store forskjellene i samfunnet. Det meste er bare blitt store festtaler!