Det er vi som ønsker en saklig diskusjon om å sende våpen til krigførende parter. Det som preger Jan Meyer sin debattstil, er beskyldninger og avsporinger. Han hiver seg på en debatt uten å ta avstand fra hets og personangrep som skal fungere for at folk ikke tørr å fremstå med annerledes tenkning. Da blir det ingen debatt.

Glansbildet av Ukraina er det nok bare Venstre som ser. Så underslås det at landet har vært i en borgerkrig siden 2014. Det er et land som er språklig og religiøst splittet. Motsetningene utnytter den vestlige imperialismen.

Meyer viser til Høyskolens fredsarbeid i 1998. Derfor er det rart at Afghanistan ikke blir nevnt. Der så vi USA sin rolle som bl.a. gikk ut på å lære opp Taliban i en krig mot Sovjet. Når de nå måtte trekke seg ut, begynte de med krig i Europa.

Jeg siterte president Biden sitt resonnement da han kom med sine sanksjoner. Det var Biden som forsnakket seg om at han ville kaste Putin. Det blir da for dumt å si at jeg siterer Putin.

Venstre har vært den ivrigste til å skjerpe konflikten i Ukraina. De kjempet for å stenge alle havnene. Resultatet ser vi nå. Vi har et forbud for russiske trålere til HAMEK. Dette tiltaket rammer ikke Russland som får sine tjenester gjort i Tromsø og Kirkenes. Resultatet er bare en intern konkurransevridning i Nord-Norge. Venstre sin symbolpolitikk har rammet Harstad hardt.

De ivrigste krigsentusiastene nøyde seg ikke med å fryse vennskapsavtalen vi hadde, men måtte demonstrere at den skulle sies opp. Den politikken vil gjøre det vanskeligere å få tilbake de russiske trålerne til Harstad. Sanksjonen som Venstre har gått i spissen for rammer i hovedsak oss selv.

Så er det og slik med de tiltakene Biden har kommet med. De rammer Europa mer enn Russland. Det var viktig for USA å svekke europeisk industri. USA har klart å ramme tysk industri når den ikke får tilgang på billig energi fra Russland. Ukrainakrigen svekker både Russland og Europa, og det var en del av USA sitt mål.

Norge som nabo til Russland, med mange kontakter i det russiske folk, hadde muligheter og derfor også ansvar for å arbeide for fred. Vi forspilte den muligheten bl.a. pga. Venstre sin demonstrasjonspolitikk. Vi kastet ut forskerne, kunstnerne, idrettsfolkene som vi hadde god kontakt med. Det var strategisk uklokt.

Det er sørgelig at Venstre går så imot fredsforhandlinger. Alternativet er bare opptrapping av krigen. Da er vi allerede i gang med den 3. verdenskrig. Den faren ser nok flere enn Rødt.