Kulturmeldingen er ikke relevant og representativ for alle

RÅ KUNST: Artikkelforfatterne mener den seneste kulturmelding er for vag overfor kunst skapt av personer med funksjonsnedsetting. Foto: HT arkiv/Trastad samlinger Foto: Børge Hoseth