Kulturmeldingen er ikke relevant og representativ for alle

foto
RÅ KUNST: Artikkelforfatterne mener den seneste kulturmelding er for vag overfor kunst skapt av personer med funksjonsnedsetting. Foto: HT arkiv/Trastad samlinger Foto: Børge Hoseth