Problemstillingen er selvsagt hypotetisk, siden jukset neppe hadde blitt oppdaget dersom hun hadde styrt et annet departement. For når hun nå er innhentet av en uærlig handling i fortid, så har det en direkte sammenheng med at hun som Forsknings- og høyere utdanningsminister har  lagt seg på en kompromissløs  linje i den såkalte «selvplagieringssaken».

– Vi anker dommen i lagmannsretten for å få avklart viktige rettslige spørsmål, uttalte Sandra Borch, som en forklaring på hvorfor hun anket lagmannsrettens frikjennelse av en student som var utestengt i ett år for å ha plagiert seg selv. Studenter som jukser har man nemlig svært liten sans for i Kunnskapsdepartementet. Forståelig nok.

Spørsmålet i starten på denne artikkelen har likevel relevans, sett i lys av uttalelsen til statsminister Jonas Gahr Støre under lørdagens pressekonferanse. – Sandra Borch gjorde feil, feil som er uforenlig med å være forskning- og høyere utdanningsminister, sa Støre. Han hadde knapt kommet seg av scenen under Harstadkonferansen før han fikk en ny tillitskrise i fanget. Angivelig skal han ha vært i Indre Troms, ikke altfor mange snøballkastene fra Sandra Borchs hjembygd Lavangen, da han ble orientert om at hun skulle bli den sjette statsråden som forlater hans regjering. Og den med den hittil mest pinlige exiten, siden den befinner seg i samme kategori som tolleren som blir fersket i å smugle, og UP-sjefen som blir tatt for fyllekjøring.

«Uforenelig med å være forsknings- og utdanningsminister». Sa altså Støre. Som dagen før hadde stått på en scene i Harstad og snakket varmt og ærbødig om viktigheten av å ha tillit. Og om hvor avgjørende det er at politikeres gjøren og laden skal bestå det han selv omtalte som «VG-testen». Med andre ord: Det må tåle offentlighetens lys.

Med dette som bakteppe, må vi kunne legge til grunn at Støre egentlig mener å si «feil som er uforenelig med å være minister». Fusk er juks, og juks er et eklatant brudd på tillit, uavhengig av hvilken ministerpost man bekler. Så den hypotetiske problemstillingen innledningsvis kunne bare fått ett utfall. Sandra Borch måtte også ha gått av dersom hun fortsatt var landbruksminister.

Lørdag kveld kunne E24 melde at over 20 prosent av Borchs masteroppgave er kopiert fra seks andre oppgaver, uten noen form for kildehenvisning. I prinsippet er hver femte side stjålet, og slikt må gi gjenklang langt inn i Kunnskapsdepartementets korridorer. I alle fall i dette tilfellet, all den tid det handler om hun som frem til fredag kveld var sjefen sjøl.

Foreløpig har det kun vært spekulert i reaksjonsformer, men det må være en forutsetning at domsutvalget ikke gjør forskjell på studenter og ex-statsråder. Borch må behandles som om hun er student hvemsomhelst. Og med den praksisen hun selv har lagt opp til, kan utfallet bli stygt.