Vi har gitt USA blankofullmakt til å bruke norsk jord fritt til sin aggressive politikk mot vår nabo i øst