Skrevet av Frank Einar Hansen

Så er valgkampen i gang. Og enkelte politikere bruker energi på å beskrive motstandere som løgnere. Det er nitrist lesing.

Det er en kjent sak at politikere kan pynte litt på sannheten, for å få frem sine argumenter, men heldigvis er mange velgere så våkne at de avslører denne teknikken.

Selvsagt er det viktig for partiene å få frem sine synspunkter, men når det skjer i en setting hvor det å tillegge andre politikere motiver som de ikke har, blir alt feil.

Jeg har et inderlig ønske om at lokalvalgkampen blir redelig.

For når politikere som skal samarbeide etter valget starter valgkampen med å «løgnifisere» hverandre, kan jeg ikke skjønne hvordan de skal få til felles og gode løsninger når valgkampen er over.

Derfor; spar oss for tendenser til skittkasting. Det tjener dere ikke på.

Og velgerne får neppe økt tillit til dere.

Den irsk-engelske forfatteren George Bernard Shaw sa en gang at « Enhver valgkamp er en moralsk uhyrlighet, et sølebad for hver sjel innblandet»

Kanskje noe å tenke på når ord sies og skrives.