LESERINNLEGG:

Vi i SV vil minne om hva flertallet i formannskapet sa da rådmannen la fram forslag om å kjøpe Statoilbygget i Medkila. Det trengs mer tid, utredning og prosess. Nå hopper man på Utvågs hurtigtog. Over natta har det dukket opp et presserende ”behov;” nytt bibliotek og ny kino. Eller behov for nye attraksjoner og signalbygg i sentrum. Som om vi ikke har signalbygg fra før. Kulturhuskvartalet med biblioteket innbefattet fra 1992. For gammelt nå? Virkelig så dårlig vedlikeholdt? Ikke midt i sentrum? Har vi hørt det før?

Kommunens økonomi er anstrengt. Store investeringer kommer på rekke og rad. Harstad skole, Bergseng skole, Helsehuset, eldreboliger, sykehjem, kommunale utleieboliger og nytt rådhus. Sentrumsplanen og vegpakken krever også kommunale bidrag. Vi erindrer fra budsjettdebattene de siste åra. Man har nedbemannet og skåret til beinet i drifta og stadig terpet på at lånegjelda nå er uforsvarlig høy; at det dermed ikke er plass til flere store investeringer eller nye driftsutgifter.

Drifta av helse og skole betaler gildet. Nedbemanninga skal fortsette i ennå mange år. Dette er bakteppet når rådmannen nå har utarbeidet et saksframlegg i tråd med de politiske signalene og ambisjonene posisjonen gjennom år har gitt. Derfor minner det de nå gjør om ren populisme. Troen på Offentlig- Privat – samarbeid (OPS) brer seg til nye partier. Nyliberalistisk tankegods har gode tider i denne byen for tida. Noen vil visst bygge monumenter som står etter dem heller enn å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte og ansatte nok folk i skolen og helsesektoren.

Ja, SV er ikke først og fremst mot planene på Larsnesset. Vi har et alternativt forslag som er minst like offensivt som posisjonens. For oss er derimot perspektivet og prioriteringa annerledes. Utgangspunktet vårt er at vi trenger nytt rådhus og at det haster mye mer. La oss styre prosessen selv. La oss bygge selv og heller leie ut i stedet for å leie. Vi kan og må vurdere flerbruk i den sammenhengen. La oss få ei utredning der vi vurderer ny flersalskino. Vi trenger møtesaler med plass også til publikum i nytt rådhus. La oss få et rådhus hvor folk møtes og hvor kulturen blomster. La kommunen og borgernes behov styre de folkevalgtes vedtak, ikke private og kommersielle aktører.

Derfor fremmet SV dette forslaget i formannskapet som blir tatt opp på nytt i kommunestyret og som ikke utelukker noe som helst, men som gjør at kommunen tenker helhetlig, tar seg tilstrekkelig tid og selv legger premissene i prosessen: ”1. Harstad kommune vedtar å videreføre dagens lokalisering av kino og bibliotek. 2. Relokalisering av kino vurderes som del av nytt rådhus i pågående utredningsarbeid, jfr kommunestyrets sak 65/2017. Målet er å avklare framtidige funksjoner i nytt rådhus innen våren 2020. I den forbindelse vurderes andre alternativer som for eksempel samlokalisering med UIT eller samarbeid med lokale aktører.”