Skrevet av: Even Aronsen, gruppeleder, Harstad Venstre.

De fleste har fått med seg at det ved hurtigbåtkaia planlegges et nytt kollektivknutepunkt. I utgangspunktet er det en gledelig sak, hvor tanken har vært å gjøre det enklere og bedre for på- og avstigning av bussene, og skape bedre flyt for trafikken. Endelig skal passasjerene kunne vente innomhus i nydelige Havnebygget, da faktisk nært både distriktsbusser og hurtigbåt.

Spørsmålene når planene er klare blir likevel mange. Har vi greid å ivareta de visjonene og målene for sentrum? Bidrar forslaget til at vi får gode byrom og trygge trafikksoner? Er de myke trafikantene ivaretatt på best mulig måte? Hvordan lar dette seg kombinere med at vi bevarer en av Harstads fremste fordeler – nemlig nærheten til sjø og hav. Kan det hende at det finnes gode forslag som er kommet på banen som man ikke har fanget opp?

Slik planen er skissert, fremstår asfaltørkenen stor, byrommet uutnyttet og de myke trafikantene virker til å være dårlig ivaretatt. Når dette toppes av idéer fra Harstad havn om å bruke enda mer areal nært sjøkanten til lagring av materiell og utstyr, risikerer vi igjen at det er bilene som får Harstads beste utsikt. Noen nevnte til meg at forslaget minner om når de bygget den nye hurtigbåtterminalen i Tromsø, som var så dårlig på flyt av passasjerer fra dag én at man ble nødt å bygge om. Kan man i denne saken ende opp i samme felle?

Det er ingen skam at man tar seg to skritt tilbake for å se over det igjen. Jeg er gjerne den første til å ta selvkritikk på at her har man, som politiker, ikke vært god nok, tidlig nok, på banen eller på ballen.

Venstre er opptatt av å få til mer og bedre medvirkning av borgere i prosesser som dette. Slik reaksjonene de siste dagene har vært, må vi nok innrømme at vi ikke har lykkes denne gangen. Kommunen skal ha ros for å legge opp til et folkemøte med mulighet for informasjon og innspill, men kanskje er det i seneste laget. De store linjene ser ut til å allerede være lagt.

Det har vært en rivende byutvikling av Harstad sentrum de siste årene, noe Venstre har vært en pådriver av. Men den rivende utviklingen gir også grunnlag til å ta en fot i bakken.

Alt henger sammen med alt, og dette gjelder særlig i byutvikling. Planen for kollektivknutepunktet må gis tid til mer diskusjon og bedre planløsning; og jeg tror sannelig vi også bør ta oss tid til en tidligere rullering av sentrumsplanen enn planlagt.