Skrevet av: Kjetil Høvde.

Når nye gater og veier skal gis et navn, er det flott at man benytter anledningen til å hedre kvinner og menn som har satt sitt preg på byen og kanskje spesielt der gaten ligger. Det var nok tanken da den nye gaten fram til Quality Hotel fikk navn. Man ville hedre Anna Elisabeth Kaarbø (1851–1919) og kalte gaten Anna Elisabeths gate.

Det er på tide at de kvinner som har satt sitt preg på Harstad og Harstads utvikling, blir hedret med gatenavn. Men det må da være en forutsetning at befolkningen vet hvem man hedrer. Ved å bruke bare fornavn åpner man for at dette kan være hvem som helst.

De aller fleste personer som er hedret med gatenavn i Harstad, er benevnt med fullt navn. Det er noen unntak. Vi finner ti mannsnavn, der åtte av disse må være kongenavn (Håkon, Sverre, osv.). Så er det Torfinns gt og Jørns gt. Hvor mange i dag vet hvem disse er?

Ingen ville finne på å kalle gatene som hedrer byens (og landets) store menn, med bare fornavn. Det ville være meningsløst å kalle Jonas Lies gate for Jonas gate eller Rikard Kaarbøs gate for Rikards gate. Det samme må gjelde for kvinner som skal hedres med gatenavn.

Det var ingen i hennes samtid som kalte Anna Elisabeth Kaarbø for Anna Elisabeth. Det var selvfølgelig en annen tid og hun ble benevnt fru Rikard Kaarbø, enkefru Kaarbø eller bare fru Kaarbø. Selv kalte hun seg Anna i sin dagbok. Selv i dag, da fornavn ofte brukes på samfunnstopper, ville man ikke finne på å kalle en gate for Ernas gate eller Jonas gate om man skulle hedre landets siste statsministre.

Å hedre Anna Elisabeth Kaarbø med gatenavn er vel begrunnet og på sin plass. Beliggenheten på det tidligere Kaarbøverkstedet er flott. Men byens innbyggere må få vite hvem man hedrer og da må det brukes fullt navn.

Begrunnet forslag om endring av gatenavnet ble sendt Harstad kommune 14. november 2022. Etter 11 måneders «behandlingstid», og etter purring, ble det gitt beskjed om at «Forslaget tas ikke til følge». Det er ikke gitt noen begrunnelse. Så langt vi kan se er ikke dette behandlet i noe politisk utvalg. Men kanskje noen valgte politikere er enig i forslaget, og derved kan sørge for at forslaget får en reell behandling.