Fastmonterte seter er et eksempel på overdrevent fastmonterte regler

foto