En idéskisse med tilraning av annen manns eiendom i Øyriket

foto