Mandag 13. november 2023 har dermed skrevet seg inn i historien som en gledens dag i Kvæfjord. En relativt lang og tornefull vei har kommet til endes, og kort oppsummert kan alle involverte parter utropes som vinnere. I alle fall vil samtlige være best tjent med at Pelagia AS nå dropper planene om å etablere et større anlegg for mellomlagring av fiskeavfall på Borkenes i Kvæfjord.

På kort sikt er det naboene som har størst grunn til å heise flagget. Hvorvidt de ville gått i oppfyllelse, spådommene om forferdelig lukt, uutholdelig støy og en krykkjekoloni drevet på flukt, vil vi aldri få svar på. Men innbyggerne er blitt tatt på alvor og lyttet til, og det er en kvalitet ved et lokalsamfunn man ikke skal ta for gitt. Og i det store bildet er det altså til det beste at nabolaget vant frem.

Samtidig er det på generelt grunnlag grunn til å advare mot Nimby-tilstander. «Not in my back yard», eller «Ikke i min bakgård» som det heter på bedre norsk. Motstand mot endringer i ens nærmiljø skal lyttes til, men kan ikke alltid trumfe hensynet til etableringer og nødvendig samfunnsutvikling.

Politikere og administrasjon i Kvæfjord kan trekke et lettelsens sukk. Kortversjonen er at kommunen slapp med skrekken i en sak som har vært smått betent, og som garantert ville vokst til en gedigen verkebyll hvis den ikke hadde blitt tatt hull på i dag.

Bølgene har gått relativt høye i det politiske miljøet, og hvem som har sovet i timen, om noen har duppet av i det hele tatt, er ikke nødvendigvis så viktig å dvele ved. For hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?

At saken har ridd kommunen som en mare, kommer dessuten klart til uttrykk ved at ordfører Birger Holand tok regi, viste handlekraft og fikk saken inn på et stødig spor inn mot endestasjonen.

Også Pelagia har grunn til å være tilfreds denne mandagen i november. Å være uønsket i nabolaget er i seg selv et svært dårlig utgangspunkt. I tillegg er det en kjensgjerning at det fremdeles lurte ett og annet skjær i Råsjøen. Bokstavelig talt. Ting kan nemlig tyde på at det ville vært alt annet enn plankekjøring å etablere et tosifret antall ensilasjetanker, nærmest i hjertet av Borkenes. At selskapet da kommer ut av det potensielle uføret med pengene og æren i behold, må fortone seg som å vinne i Lotto.

Til sårt tiltrengt næringsutvikling i Kvæfjord, er de aktuelle tomtene i Råsjøen for indrefilet å regne. Det er et godt utgangspunkt for Kvæfjord Eiendom, og som ny eier skorter det heller ikke på ambisjonene.

– Vi vil skape bolyst i kommunen, lover daglig leder Tore Johansen. Det hadde blitt atskillig mer krevende med høyreiste tanker fylt med fiskeslo.