Sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskretser kan med fordel vente

foto