– Vi vil at det skal være levelig å være bonde i Kvæfjord