Skrevet av: Henning Bråten, Raymond Alstad og Thomas Grønnli Pettersen, Hhv. Leder LO i Sør-Varanger, Regionleder Handel og Kontor Nord-Norge og organisasjonsmedarbeider, LO Troms og Finnmark.

Øst-Finnmark og spesielt Kirkenes har hatt et godt og nært samarbeid med Russland i lang tid. Nå som dette samarbeidet ser ut til å legges på is i all overskuelig fremtid, må man tørre å tenke nytt og i andre retninger.

Det har lenge vært pratet om jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes, men det er ikke noe som er ordnet over natta selv om våre naboer går inn i Nato. Mens vi venter på en jernbane til Kirkenes som strekker seg lengre enn fra Bjørnevatn til Kirkens, må vi tørre å leke med tanken på hvilke muligheter en flyrute mellom Kirkenes, Rovaniemi og Luleå kan åpne opp for på mange ulike måter imens, og for fremtiden.

Øst-Finnmark og spesielt Kirkenes har et stort behov for fagfolk, kanskje finnes disse allerede i områdene rundt Rovaniemi i Finland og Luleå i Sverige. Disse to byene har også universitet. Det må vi utnytte potensialet av og presse sterkere på for å etablere høyere utdanning i Kirkenes. Kan det finnes folk som ville kommet til Norge og Øst-Finnmark for å bo å jobbe? I første omgang trenger vi noen som kan reise dit for å informere om mulighetene, den norske modellen eller den norske supermodellen, som vi i LO liker å kalle den, har fortsatt mange fortrinn for arbeidstakere og givere. Dette kan være med på å åpne nye mulighet for Kirkenes som den nye universitetsbyen med internasjonale linjer i samarbeid med Luleå tekniske universitet og Rovaniemi universitet, samt sette fokus på å tiltrekke oss sykepleiere og andre helsearbeidere.

Turistnæringen kunne fått en helt ny turistvei inn. Man kan samarbeide på tvers av tre landegrenser å gi turistene en pakke med den vakre naturen med nordlys, nisseland og Hurtigruten. Vi vet at folk i dag ønsker å reise raskt fra a til b, og da er en times flytur mer å foretrekke enn ni timer i bil eller buss.

Organisasjoner ville lært av hverandre på tvers av landegrensene. Er det noe vi trenger nå, så er det nettopp det å bygge opp om forståelsene hos hverandre. Det å lære om hverandre sine kulturer og det å skape felles arenaer, er noe vi må for å stå tettere sammen framover.

Et siste argument for oss som organiserer innenfor servicebransjen, det være seg blant annet butikker, guider og ansatte på flyplassene, er det at en slik flyrute vil være med på å både opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Noe som vil gi ringvirkninger til hele samfunnet, som for eksempel større grunnlag for å opprettholde skoletilbud og andre kommunale tjenester. Ser man litt lengre er både elektriske fly og nye drivstofftyper på vei, og turisme med mindre fotavtrykk er lettere å selge inn internasjonalt.

Når forhåpentligvis disse flytter til Norge, så vil avstand med et flytilbud gjøre det lettere å besøke venner og familie, men også å få flere på besøk hit. «Vinn vinn» som det heter. Samtidig er det bolyst for oss som kan bruke muligheten på korte turer ut for nye inntrykk. På Ikea f.eks? Så må vi fortsatt kreve at det ikke skal være pendlerruter, men at kravet er at folk skal bosette seg lokalt for å bidra til samfunnet.

Tar fylkeskommunen utfordringer med å utrede trafikkgrunnlag, synergieffekter, samhandlingspotensiale i næring og utdanning samt kostnaden for et bidrag til FOT-ruter siden ESA tillater dette på fylkeskommunalt nivå, skal HK og LO bidra der vi kan sammen med næringslivet og andre aktører som har interesse av å møtes for å se mulighetene.

Nå er det viktig at vi ikke bare ser utfordringene som står i kø med stengte grenser og sanksjoner mot Russland! Nå må vi tørre å prate om alle de nye mulighetene vi kan få!