FrP vil – men posisjonen sier nei. Da er det bedre for en kommune, som ønsker å være attraktiv hele livet,  å sende eldre mennesker til en annen kommune.

Et av nei-argumentene er at lokalene ikke egner seg. Det er blant annet for lavt under taket.

Det er da jeg spør meg selv. Var de andre regler som gjaldt da Dagsenteret for utviklingshemmede ungdommer var i samme lokale? Det var jo lavt under taket da også. Da var det ikke måte på hvor flott lokalene var.

Hva er det som gjør at lokalene i dag er uegnet? De kan umulig ha blitt «rasert» av mine utviklingshemmede venner.

Hvis  jeg er riktig informert så brukte Harstad kommune store deler av en arv for å pusse opp disse lokalene, samt gå til innkjøp av en minibuss, for så å sette restbeløpet på en konto som kun kan disponeres av kommunen selv.

Denne arven skulle – i følge giveren – brukes til hver enkelt psykisk utviklingshemmedes personlige utvikling.

I Harstad er det langt flere utviklingshemmede enn de som har et tilbud på Dagsenteret.

Hvordan disse -som ikke har et tilbud i Dagsenteret - skal kunne få en personlig utvikling ved hjelp av disse midlene forstår jeg ikke, så lenge de er brukt til oppussing av et lokale som hadde begrenset plass hva  antall brukere angår, og som i dag ikke er tilgjengelig for disse brukerne.

Da korona-pandemien ankom Harstad måtte mine utviklingshemmede venner i hu og hast forlate Dagsenteret. De fikk knapt tid til å få med seg sine eiendeler.  Som en konsekvens av dette måtte mange av brukerne en lang periode være hjemme – uten et tilbud. Lokalet skulle stå i beredskap for potensielle koronapasienter.

På det tidspunktet var lokalene – etter mitt skjønn – i god stand. Lys og trivelig, og brukerne trivdes.

Pr i dag står lokalet fortsatt tomt, og brukerne av Dagsenteret har blitt plassert i en nedlagt barnehage på Gangsås – en barnehage i dårlig forfatning, men som ble brukbar på grunn av de ansattes iherdige innsats, har fått litt bedre standard.

Slik som utviklingen har vært i Dagsenter-saken så synes jeg at kommunen burde tilbakeføre oppussings-midlene til et fond som tilrettelegges for tilbud knyttet til utviklingshemmedes personlige utvikling. For giveren tenkte neppe oppussing  som personlig utvikling, da gaven ble donert.

Hvis det er snakk om å la pleietrengende bruke de tidligere Dagsenter-lokalene for en kortere periode, så er vel det bedre enn å sende dem ut av kommunen. Det er etter mitt skjønn kanskje det verste de pleietrengende  ser for seg.

Og; hvis det er snakk om bruk av lokalene for en kortere periode, så tror jeg brukerne aksepterer at det er lavt under taket. Det aksepteres sikkert, hvis alternativet er midlertidig plass i Tjeldsund, Ibestad eller Kvæfjord

For kommunen skal vel være attraktiv hele livet – også for eldre pleietrengende?