Våre kampflyoperasjoner på Evenes skal være trygge

foto