Av: Roy Midtbø Nilsen

Mandag 12 juni ble det avholdt et informasjonsmøte på Fram, Borkenes, i forbindelse med Pelagias planer om etablering av lagring av fiskefor på et avgrensa industriområde inne på Borkenes. I den forbindelse, er det snakk om etablering av 17 enorme metalltanker med mulig høyde fra 10 til 18 meter, som skal stå tett i tett på et avgrensa område, og der båter skal gå i skytteltrafikk døgnet rundt for lasting og lossing. Dette er tenkt etablert midt i et boligstrøk med hundrevis av folk rundt som på ulike måter vil bli berørt og som frykter sterk forringelse av bolyst og trivsel.

Det kom klart fram på informasjonsmøtet, at folk er fortvilt og forbanna over hva som i ferd med å skje. De frykter sjenerende lukt og during fra tankene, støy fra båtene, forringelse av utsikt, estetisk forurensning av hele området, og ikke minst verdiforringelse av boliger i nærheten. I tillegg stor usikkerhet i forbindelse med krykkjene som har etablert seg i et fugleberg der tankene er tenkt etablert. Vil disse trekke inn mot Borkenes og etablere seg i den øvrige boligmassen? Det er mange uavklarte spørsmål, og verken Pelagia eller kommunens politikere som var til stede, som kunne gi noen klare svar.

Det er flere alvorlige aspekter ved denne saken. En ting er at Kvæfjord kommune ikke får noe positivt igjen for denne massive etableringen, annet enn at folk i nærmiljøet må leve med de ulike negative konsekvensene i generasjoner fremover. (Fortjenesten og fordelene går direkte til Pelagia som har base på Lovund på Helgeland. Ikke et vondt ord om dem, men de har ikke noe forhold til fremtida til miljøet og folket på Borkenes. For dem er dette rein forretning). Konsekvensen for bygda, derimot, kan bli manglende tilvekst av nye innbyggere i område rundt etableringen av de tiltenkte fiskefortankene og mindre trivsel og bolyst for de som allerede bor her

For det andre ser en her hva som kan skje når politikerne ikke har fremtidsvisjoner, ikke følger med og har sovet i timen. Som i denne saken.

Den omtalte industritomta har stått uvirksom i over 30 år, uten at Kvæfjord kommune har kjøpt tomta og med det kunne begynt å utrede muligheter for industrivirksomhet som kunne skape arbeidsplasser, vekst og bolyst. I stedet blir kommunen "tatt på senga", ved at Pelagia på lovlig vis, plutselig kjøper tomta og kommer kommunen i forkjøpet. Så nå sitter kommunen igjen med "Svarteper", og virker tilsynelatende handlingslammet. Og folk i nærområdet sitter tilbake og ser at denne skandalen er i ferd med å bli realisert, uten at de kan gjøre noe.

Jeg tolket det dit hen på møtet, at det var mulig for Kvæfjord kommune å stanse dette prosjektet, at det finnes lovhjemler for det, men at det ville bli vanskelig økonomisk og i og med at prosessen var kommet langt. Allikevel er jeg overbevist om at det vil være riktig å stanse disse gigantetableringene nå når det ennå er i planleggingsfasen. I og med at Kvæfjord kommune ikke får noe positivt igjen for det i form av arbeidsplasser eller andre positive fremtidsvisjoner, og når det vil ha så store, negative ringvirkninger for så mange, vil det etter min mening utgjøre en skandale å skulle realisere prosjektet.

Min oppfordring til kommunens politikere er derfor å foreta en grundig og kritisk gjennomgang av hele dette prosjektet og være modige nok til å stanse det, hvis de mener det ikke vil være til gunst for kommunen og innbyggerne.