Av: Gunnar Andreassen

En del uro og bråk i Harstad-kolene siste år, har skapt bekymring for mange. Hva er det som skjer? Og hvorfor skjer dette? Hvis ikke enkelte elever har respekt for lærere, må det være en ballast de tar med seg fra hjemmet. Dette fenomenet er mest utbredt i ungdomstrinnet.

Respekt og toleranse for andre er noe barn tar med seg fra barnehage og småskolen. Derfor skulle alle barn starte i barnehage. Gratis barnehage og SFO skulle vært innført. Ordning med kontantstøtte skulle aldri vært innført. Spesielt barn av foreldre som kommer til Norge, og som snakker sitt morsmål med barna. I barnehage lærer barna i fellesskap med andre, både toleranse, språket, og ikke minst respekt for andre utenom foreldre.

Viser ikke forskning at barn som har barnehagebakgrunn har større evne for å tilpasse seg i skolesituasjon? Da spesielt fra 1. klasse opp i ungdomsskolen.

Barn i 12-13-årsalderen som utagerer slik som beskrevet i avisen i avisen i høst, må det tas tak i, ellers bærer det galt av sted. Det må gjøres i samarbeid med foreldre. Mange elever kan ødelegge for seg sjøl senere. Det være seg valg av videre skolegang og valg av yrker.

Adferd i denne alder, hvor politi og andre etater må gripe inn, skader hele samfunnet, og ikke minst eleven selv. Dette må det gå an å forklare en 13-15-åring.

Det er også viktig at barn kommer tidlig i et idrettsmiljø. Fellesskap skaper gode elever. Vi mennesker er flokkdyr. Dette minker også mobbing blant unge og barn.