Av: Bård Meek-Hansen, kommunestyrerepresentant for Tjeldsund Tverrpolitiske Liste

I nettutgaven av HT 13. mars gjør Christine Killie et stort nummer ut av at kun 8 elever foreløpig har takket ja til Kongsvik skole når den åpner til høsten, og spør retorisk om barna har blitt hørt i denne saken.

Ja Christine, barna har blitt hørt, både de og foreldrene. Det har vært et unisont ønske om å få skolen tilbake, både av hensyn til barna som i dag må skysses og for å hindre ytterligere fraflytting.

Før skolen ble besluttet nedlagt av Arbeiderpartiet og Høyre i forrige kommunestyreperiode, hadde Kongsvik skole 31 elever og et stabilt og økende elevtall i perioden 2023–2026. Barnehagen hadde 24 barn og var den nest største i kommunen.

Da forslaget fra kommunedirektøren om nedlegging av Kongsvik skole ble lagt fram, ble det advart om at en omfattende fraflytting ville bli konsekvensen.

Dette har da også skjedd, og er hovedårsaken til at skolen starter opp med kun 8 barn. Dog kan elevtallet bli høyere, det vet man ikke før skolen starter. Om 2 år vil elevtallet være mellom 19–23 pluss eventuelle tilflyttere.

Tjeldsund Tverrpolitiske Liste, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er klar over at kostnadene i den første perioden vil bli høyere pr. elev enn ved vel etablerte skoler med høyere elevtall. Dog ikke så galt som det hevdes av Killie, hennes tall er hentet fra gamle Kongsvik skole med 31 elever og høyere lærertetthet.

Dette er utgifter vi kunne sluppet dersom Høyre og Arbeiderpartiet ikke hadde lagt ned skolen, men vi er beredt på å ta denne kostnaden i oppstartsfasen, både fordi foreldre og barn i Kongsvik fortjener det og fordi vi tror det bidrar til positiv utvikling, vekst og bolyst i hele kommunen.