Av: Nils Arthur Gjeitanger, daglig leder i Bark Spiseri og Bar.

Harstad trenger en solid «kveldsøkonomi» og et levende lokalsamfunn for å skape bolyst og vekst i kommunen. Nettopp dette er reiselivsnæringen mestre på å skape.

Vi som jobber i reiselivet – enten det er på en restaurant, i en bar, på et hotell eller i en opplevelsesbedrift – drives av å skape et tilbud som skaper gode opplevelser. Både for lokalbefolkningen og for tilreisende gjester. Ofte er det lett å undervurdere betydningen det har at vi har et sted å gå til også etter arbeidstid. Sosiale arenaer der mennesker treffer hverandre i hyggelige omgivelser. Tenk deg Harstad uten et godt måltid på Umami, Bark, Gois, Bighorn Steakhouse eller når flotte opplevelser skapes på Harstad Kulturhus, Bargården, Contrasto, Ilios og Harstad Standupfestival. Harstad har for øvrig nå et 20-talls festivaler og det er mye for en by på vår størrelse.

Attraktive lokalsamfunn der folk vil bo og leve trenger mer enn kontorpulter og tak over hodet. Veldig få vil bo på et sted der de bare kan jobbe og sove. Attraktive lokalsamfunn har en "kveldsøkonomi" med restauranter, kaffebarer, uteliv, hoteller og kulturopplevelser. Byer og bygder – store som små – trenger puls. Det er jo disse sosiale møteplassene som gir oss påfyll, og lykke i hverdagen. Og som gir oss lyst til å bo akkurat her.

Og der folk vil bo skapes det ringvirkninger som blant annet skoler, barnehager, butikker og sykehus. Ei sterk reiselivsnæring kan være en del av løsningen som gjør at folk og viktig arbeidskraft flytter til og blir i kommunen. Ifølge tall fra analyseselskapet Menon Economics, står reiselivsnæringen i Harstad alene for omtrent 20.3 millioner kroner i inntjening til kommunekassa. Dette er målt i inntekter fra personskatt fra de rundt 900 sysselsatte i næringen. På den måten bidrar også steder som Utheim, Verftet, TAPP Bar, Thors eller en av de mange andre til å skape viktige verdier som kommer befolkningen i Harstad til gode, og som skaper et livskraftig lokalsamfunn.

Reiselivet skal være til for lokalbefolkningen, men vi trenger også tilreisende gjester og turister. Uten dem blir også tilbudet til lokalbefolkningen dårligere. Nå er sommeren rett rundt hjørnet, og på norske hoteller, restauranter, opplevelsesbedrifter og campingplasser er det knyttet stor spenning til årets høysesong. Det er nå mange har høy inntjening som gjør at vi kan holde åpent gjennom hele året. Det er derfor viktig at vi sørger for at vi bygger opp ei næring som kan tiltrekke seg lokale og tilreisende gjester gjennom hele året.

Med økt reiselivsaktivitet følger også noen utfordringer, og noen kan kanskje oppleve at det kommer for mange turister i enkelte perioder av året. Vi som reiselivsbedrifter er svært opptatt av å finne den riktige balansen her. Da er vi avhengig av godt samarbeid med kommunen og innbyggerne.

Kantar for NHO Reiseliv gjennomførte en befolkningsundersøkelse i vår. Her svarte 51 % av de spurte i Troms og Finnmark at de opplevde turismen til sin kommune som positivt. 35 % svarte at turismen bidro til å skape et bedre tilbud i byen, slik som flere restauranter, kafeer og uteliv.

Vårt mål er at enda flere av innbyggerne i Troms og Finnmark, i Harstad og Øyriket skal se den store verdien av reiselivet og forbinde næringen med noe positivt og verdifullt. Det kan vi oppnå hvis kommunen og reiselivet samarbeider og legger til rette for en bærekraftig vekst som tilpasser antall besøkende til lokalsamfunnets størrelse og tåleevne, og som sørger for at destinasjonsutviklingen tar hensyn til klima og miljø.

Snart er det valg. Vi håper at det kommende kommunevalget vil ha bærekraftig vekst og utvikling i reiselivet som ett av sine hovedtemaer. Vi trenger politikere i kommunen og hele landet som heier på og tilrettelegger for enda flere attraktive reiselivsprodukter. Vi trenger også politikere som spiller på lag med næringen og lokalbefolkningen for å utvikle destinasjonen og tjenestetilbud til vårt alles beste.

Fakta viser at kommuner med mange reiselivsbedrifter er vekstkommuner, og kommuner uten er fraflyttingstruet. Vi vil at Harstad skal være en vekstkommune, og vi i næringen skal gjøre vårt aller beste for å bidra til det!