Det er åpenbart at barn og unge trenger bedre vern mot nett-overgrep

foto