«Markedsstyringa med helseforetak er den største trusselen mot offentlig, sikker og pålitelig spesialisthelsetjeneste.»