Av: Bjørn Erik Kråkenes, Berg

Jeg har lagt merke til, i Harstad Tidende, at det diskuteres hva navnet på den nye skolen, som bygges på Berg, skal være. Jeg har bodd på Berg i 36 år, ganske nær der skolen skal bygges.

Jeg lærte tidlig at området vi bor i heter Berg, som er et gammelt gårdsnavn. Gårdsnavnet har gitt navn til en rekke steder i de nære omgivelsene, både på land og hav. I tillegg til Berg, kan det nevnes navn som Bergseng, Bergsåsen, Bergselva, Indre Bergsvågen, Bergsodden, Bergsholmen og Bergsvågen.

Som man ser av det vedlagte kartet (Skjermbilde fra www.norgeskart.no) så blir skolen bygget midt blant disse lokalitetene, som alle bærer navn som begynner med Berg. Nåværende Bergseng skole ligger på Bergseng (ref. kartet) mens den nye blir bygget på Berg (ref. kartet). Jeg har satt en rød prikk foran alle disse navnene. Skolen ligger på Berg, og det er derfor ikke unaturlig om den blir kalt Berg skole, som dermed viser hvor den befinner seg. Slik er det også med de andre skolene i kommunen, som bærer navn etter hvor de befinner seg, stedsnavn som er godkjente og vises på kartverkets kart.

Med bakgrunn i det som her er nevnt synes jeg det er naturlig at den nye skolen får navnet Berg skole.