Skrevet av: Foreldregruppa og barn i Kongsvik

Gleden hos foreldre og barn var stor da det høsten 2023 ble vedtatt å gjenåpne skolen vår. Like stor er fortvilelsen når det nå settes negativt fokus på gjenåpningen. Hvor var Høyre og AP for ett år siden, når barna og foreldrene SKULLE blitt hørt? Hvor var disse politikerne når avgjørelsen om nedleggelse ble gjort. Hva med å dra ut i skolen og bygda for å snakke med elevene og vise interesse for oss som dette virkelig berørte og berører? Hvorfor lyttet ikke politikerne den gangen til barn, foreldre, elevråd, ungdomsråd osv. når det virkelig gjaldt? Hadde de gjort det, ville de sluppet å bekymre seg om lavt elevtall. Da ingen av politikerne i posisjonen kom til oss, leverte FAU uttalelse og innspill. Vi ble ikke hørt, men fikk høre at vi ikke visste hva det beste for barna våre var, noe vi på det sterkeste avviser. Nærskolen vår er tilbake fra høsten 2024. De negative innspillene vi opplever vedrørende elevtallet skal ikke få legge demper på gleden over at våre barn får kortere dager, slipper lang bussreise og kan delta på fritidsaktiviteter igjen. Fellesaktiviteter sammen med bygdas lag og foreninger er viktig og vil nå være tilbake.

Barna våre ble ikke hørt i forkant av at skolen ble lagt ned. Flertallet av ungene våre som pendler, klager på lang reisevei, lange dager og lite tid hjemme med familie. De har også lite tid til fritidsaktiviteter. De er trøtte og uopplagt, har ikke like mye tid til å møte venner lenger. Foreldrene og barna ser det ikke som negativt å starte med få elever. Barna har vært vant med å være sammen på tvers av trinnene, noe som åpner muligheten for individuelle pedagogiske opplegg. Vi foreldre tenker også på alt det våre barn kan få oppleve gjennom å ta del i lokale prosjekter der teori og praksis kobles. Vi ser fram til å gjenoppta samarbeidet mellom skolen, næringsliv og lag og foreninger i bygda. Elevene har tidligere vært med på bygging av gapahuk, siida, bygging av sykkelskolen, badstue, har samarbeidet med reindrifta for å få ett bedre innblikk i reindrift og den samiske kulturen, da den er nær oss.

Vi ble ikke hørt for ett år siden, denne høsten ble vi endelig hørt. Vi kan i fellesskap starte arbeidet med å gjenoppbygge og ta tilbake det som gjennom et enkelt negativt vedtak førte til at 21 personer herav 12 barn, flyttet fra bygda vår. Negativt for elevtallet, men også negativt for kommunens økonomi, noe saksframlegget om skolestruktur overhodet ikke omhandlet.

I skolekretsen vår er det 23-25 barn under skolealder som alle i tur og orden skal opp på skolen og flere er på tur. Kommunen trenger flere innbyggere. Vi må i felleskap jobbe for å beholde de vi har og gi disse gode, forutsigbare og stabile tilbud, noe som vil kunne bidra til at flere ønsker å flytte hit og også åpne for at noen flytter tilbake.

Det skjer mye positivt i kommunen noe som kan bidra til økt bosetting, dersom politikerne handler klokt. Med Hålogalandsveien vil bygda ligge perfekt til for mulig pendling til Vesterålen og Lofoten. Harstad vil være bare 30 minutter unna, det samme vil Evenes flyplass være. Nye bedrifter etablerer seg på Rødskjær noe som gir arbeidsplasser nært oss. Det etableres butikk i bygda, flere av de øvrige etablerte bedriftene vurderer utvidelse, reiselivssatsing og vi har gode bussforbindelser til Harstad og til flyplassen. Barnehagen bygges opp til glede for hele bygda. Vi vil ta vare på livsstilen og kulturen her, vi er ikke interessert i sentralisering, men ønsker å bidra positivt. Skole er viktig for bolyst og blilyst, for identitet og tilhørighet.

Etter nedleggelsen av Kongsvik skole har vi gått fra å ha et barn som gledet seg til skoledagen, til et barn som kommer hjem tappet for energi med negativ adferd som vi ikke kjenner igjen, grunnet lange dager og mange inntrykk.

Dersom siste dagers uttalelse gjennom avisen er et forsøk på å ramme oss og våre barn nok en gang, så varsler vi fraflytting. La ikke historien gjenta seg! Sist tapte Tjeldsund 21 innbyggere! Vi trenger en skole for å opprettholde ei levende bygd. Vi må se det store bildet! Vi må tenke på fremtiden, da det vil bli en økning i elevtallet innen kort tid.

Det som nå skjer virker som et forsøk på å splitte bygdene, sette bygdene opp mot hverandre, istedenfor å bidra til å bygge opp hele kommunen.

Direkte sitat fra barn som per i dag pendler:

 • Dagene er lange

 • Det er slitsomt å stå opp tidlig

 • Jeg blir kvalm av busstur og sliten, mange barn er ekkel på bussen.

 • Jeg føler meg dårlig etter dagene på skolen

 • Jeg vil gå hjemme på skole

 • Jeg nekter å ta bussen, da blir jeg heller hjemme

 • Jeg ønsker å ha mer tid etter skolen til å kunne dra på besøk, delta på ulike fritidsaktiviteter og ha mer tid til mamma og pappa.

 • På bussen er det alltid dårlig stemning, de er stygge i munnen.

 • Bussjåførene kjører fort, og jeg liker ikke at vi må bytte buss på brua

 • Jeg er trøtt om morgenen og sliten når jeg kommer hjem

 • Jeg vil ikke ta buss, da jeg er redd for å sovne av på bussen og ikke komme meg av der jeg skal.

 • Jeg får aldri nok tid til å dra på besøk til vennene mine på den skolen jeg går på nå, da det er langt å kjøre.

 • Jeg gleder meg til å begynne på den gamle skolen, der har jeg alle mine venner som jeg møter på ettermiddagen også.

 • Gamle Kongsvik var mye bedre enn den skolen jeg går på nå.