Av: Edvin M. Eriksen, Harstad SV

Regjeringen skal 6. juni ha en pressekonferanse der statsråd Invild Kjerkol skal presentere ny satsing på psykisk helsevern. Nok et utspill om satsing på psykiatrisk hjelp. Regjeringa skal legge fram en ny opptrappingsplan for psykisk helse, men det må være noe galt med trappa. Den går bare nedover.

På tross av gjentatte "beslutninger" og "løfter" om styrking av psykisk helsevern har de statlige helseforetakene år etter år trappet ned mot kjelleren. Det har vært - og er en forunderlig  prosess. der det er åpenbart at helseforetakene - og i dette tilfellet helse nord og UNN , har helt andre prioriteringer.

Samtidig med regjeringens opptrappingsplan, planlegger man akkurat nå å bygge ned psykisk helsevern når Helse Nord skal spare penger. Dette til tross for at statsråden i sykehustalen for 2023 ba sykehusene "forsøke å skjerme tilbudet innen psykisk helsevern".

Helse Nord har lenge stått i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Nå ser vi at det fremmes forslag om å legge ned helt nødvendige døgntilbud i Harstad DPS, til  ansatte og brukeres  fortvilelse. Nok en gang rammes psykisk helsevern når sykehus skal spare penger.

Spørsmål: Er det regjeringen - eller Universitetssykehuset vårt som rett og slett narrer oss ?

I regjeringas opptrappingsplan som presenteres denne uke er det tre innsatsområder:

Helsefremmende og førebyggande psykisk helsearbeid.

Gode tjenester der folk bor.

Tilbudet til personar med langvarige og samsatte behov.

Det forunderlige - rett ut sagt uforståelige er at når UNN og klinikksjef  Stellander  foreslår kutt i psykiatrilbudet i Sør-Troms (Harstad) , så er det akkurat disse tre satsingsområdene (fra regjeringen) som foreslås nedlagt og fjernet. Døgnenheten i Harstad er et helsefremmende og forebyggende tiltak.

Det er et  tilbud nettopp til personer med langvarige og sammensatte behov. Døgnenheten som UNN og klinikksjefen vil fjerne er akkurat det regjeringa i sin opptrappingsplan lover satsing på.

Det er nesten ikke til å tro. Har UNN og klinikksjefen noen som helst kontakt med og forståelse for regjeringas påståtte satsing på psykisk helsetilbud? Det virker faktisk ikke sånn - eller er det sånn at UNN har en helt annen agenda og helt andre mål enn det regjeringa har?

Når regjeringa lover satsing på gode psykiske helsetjenester der folk bor - forteller klinikksjef Stellander at det er et flott tiltak å frakte angstfylte brukere rundt i fylket .  Ærlig talt! Det er faktisk ganske skremmende å registrere hva såkalte fagfolk klarer å tilrå når pasientene blir minst viktig og såkalte omstillinger og økonomiske innsparinger blir målet for virksomheten.  På tvers av regjeringas løfter!