– Toppsundet ødelegges som fiskeplass av oppdrettsanlegg