Skrevet av: Arne Petter Bartholsen.

Jeg får høre ting som at «menn er problemet», «menn undertrykker kvinner» og det spøkes med at man «hater menn». Det kan virke som de synes det er greit og kritisere en hel gruppe basert på sitt kjønn.

Jeg har selvfølgelig venner og familie som er både menn og kvinner. Jeg er glad i dem alle, og er opptatt av at dem alle skal behandles rettferdig.

Jeg ser selvfølgelig at særlig kvinner møter på en rekke utfordringer i samfunnet knyttet til sitt kjønn, hvor lavere lønn er ett dem. Jeg oppfatter meg selv som feminist, og ønsker å kjempe for kvinners rettigheter. Jeg ønsker likevel også å kjempe for menns og andre kjønns rettigheter også. Likestilling!

Til tross for at jeg oppfatter meg som feminist, opplever jeg som sagt noen ganger å høre hatytringer mot mitt kjønn som en gruppe. Jeg mener jeg selv ikke undertrykker kvinner. Jeg ser heller ikke for meg at de mennene jeg har som venner og i familien undertrykker personer basert på kjønn. Pappa er veldig rolig og snill mot alle, og onkel har alltid tid til å lytte og forstå. Min bestekompis er den søteste på jord, og er alltid en man kan få en klem av om man trenger litt støtte.

Hvorfor mine mannlige venner, familiemedlemmer og meg selv må oppleve å bli sett ned på og kritisert fordi vi er menn skjønner jeg ikke. Jeg skjønner at det i mye større grad er et problem for kvinner og andre kjønn med undertrykking og diskriminering. Men det burde da være meningen at alle kjønn skal føle seg likestilt og respektert? Undertrykking og diskriminering basert på hvilket kjønn man tilhører ikke er greit uansett hvem det rettes mot.

Jeg mener kjønnsdiskriminering i likestillingens navn er fullstendig ugreit. Om man brenner for likestilling burde man også vite bedre. Man kan ikke løse problemer med undertrykking av ett kjønn, ved å undertrykke et annet.

Jeg går ut fra at majoriteten av feminister ikke misliker menn. Men iblant får jeg likevel høre disse negative holdningene mot mitt kjønn fra de ivrigste «feministene». Det er heldigvis ikke noe jeg opplever ofte, men her burde aldri være målet.

Ville det ikke vært bedre og vært på lag med majoriteten av menn, og majoriteten av alle kjønn, som jo ønsker likestilling? Er det ikke akkurat å dømme personer på bakgrunn av kjønn vi prøver å unngå?

Jeg tror at om du ser ned på en gruppe basert på deres kjønnstilhørighet, da kan du ikke kalle deg feminist lengre. Da er du blitt en del av problemet feminismen kjemper mot. Og ikke bare er du en del av problemet, men du ødelegger også feministbevegelsens gode navn og rykte ved å gå rundt å kalle deg selv feminist.