– Dette er skuffende og overraskende fra Arbeiderpartiet