Rene og rike hav krever effektiv og helhetlig forvaltning

foto