Som ferierende Harstadværing med behov for å sjekke Facebook (ja, jeg skulle gjerne tatt ferie derfra også), er det vanskelig å ikke se debatten som går om veiløsning i sentrum av byen vår. Jeg har også flere hatter som kompliserer litt om hvilken ben jeg skal lande på. Er det yrkessjåføren som skal uttale seg ville løsningen helt klart vært å legge veien rett fram. Det gir helt klart den beste flyten av trafikk og minst heft for sjåføren. Men jeg er også politiker og skal tale andres sak, ikke bare min egen. Og der er det flere hensyn å ta.

Skal vi spole tilbake til debatten i 2016, som jeg husker veldig godt, var det flere faktorer inn i bildet. Spørsmålet man først og fremst må stille seg. Hvem skal prioriteres? Skal vi prioritere bilens vei gjennom byen og legge resten til rette deretter? Eller skal vi prioritere fotgjengernes vei gjennom byen og legge trafikken deretter. I 2016 landet vi på det siste. Kanskje mest av alt i påvente av hva som vil skje med området rundt bussterminalen. Og for å være helt ærlig så er jeg glad vi kunne legge til rette for at man skal kunne bevege seg fra torvet til kjøpesenter med bare én kryssing av veien i påvente av andre løsninger. Vi må heller ikke glemme at dagens løsning også gir lavere hastighet på bilene akkurat der flest folk ferdes til fots.

Men, det vil være uklokt å låse seg til bare én løsning, og det var vel bare Moses som fikk sin ordre hugget ut i stein. Vi andre kan gjøre endringer. Jeg liker tanken med å legge veien rett fram, og jeg liker definitivt tanken med et åpent område nede ved havna. Men jeg tror det er klokt å se på fordeler og ulemper ved de forskjellige løsningene og ikke være bastant på én løsning. Og deretter fatte et vedtak om hvor veien skal gå. Der alles hensyn og behov tas med, ikke bare veitrafikken. Da ender vi med den beste løsningen. Og den kan fort ende med å gå rett fram.

Til slutt skal jeg legge inn et ønske. Det er helt personlig. Jeg har i mange år sett forholdene rundt feiringer og større arrangementer i byen. Vi trenger en festplass. Et sted der vi av og til kan samle masse folk. Til det er Torvet for trangt, og parkeringsplassen ved Universitetet vil sannsynligvis være historie om kort tid. Dagens busstorg og parkeringsplass kan fint legges til rette for dette. Med løsninger som også ivaretar det daglige behovet for en pustepause og grøntarealer.