Vindturbiner truer nå fuglearter over hele verden! Det biologiske mangfoldet skal ofres for illusjonene om at turbinene gir energi for fremtiden.

Enorme konstruksjoner, svære som Boeing-maskiner, bygges i et vanvittig tempo. Vindmøllemafiaen tjener store summer på statlige bidrag og subsidier. Folk som elsker friluftsliv kjenner seg snart ikke igjen i en voldtatt natur. De enorme machete-bladene suser i en hastighet fra 280 til 600 km/t gjennom luften og dreper store mengder fugl som ikke har mulighet til å komme seg unna. Havørner, kongeørner, jakt- og vandrefalk, dvergfalk, tårnfalk, havsuler, bekkasiner og ryper ligger strødd i områder med vindmølleparker. Ordensvaktene har ordre om å fjerne dem hurtigst mulig. Den grønne faunakriminaliteten skal for all del ikke forstyrre idyllen.

De fleste kjenner ikke til denne nesten usynlige miljøkatastrofen:

Aerodynamikken på en vindturbin kan hemmes med så mye som 50 prosent av døde insekter på rotorbladene. Effekten halveres, det får vi ikke vite! Det har vokst fram en hel rengjøringsindustri som vasker vekk milliarder av insekter fra turbinene ved hjelp av helikoptre og kraner. Grådigheten griper alltid inn og politikerne smiler bredt og later som om det handler om renslighet!

Insektene er i sentrum av alle økosystemets funksjoner. De er nedbrytere, rovdyr, byttedyr – til sammen en buffer av biologisk mangfold. En verden uten insekter er ikke mulig. Vi har en statsminister og en miljøminister som tragisk nok ikke forstår dette, men som ustanselig snakker om det grønne skiftet.