Skrevet av: Linda Monsen Merkesdal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomiteen, og Solveig Vitanza, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i næringskomiteen.

I en tid med behov for mer sirkulærøkonomi og forretningsmodeller som tar bedre vare på ressursene våre, må også lover og regler tilpasses. Nå tar Arbeiderpartiet grep og i regjering foreslår vi å fjerne hemskoen som har lagt foran så mange bedrifter som driver med gjenbruk og salg av brukte varer. Det er en stor gladnyhet til alle de som driver med brukthandel.

Brukthandelloven var uten tvil moden for skraphaugen. Loven var nok viktig og riktig da den kom i sin tid, men det var altså i det forrige årtusenet. Loven er laget for en tid uten den digitale hverdagen vi lever i i dag, uten de hjelpemidlene og holdningene til både hvordan vi kjøper og selger, og ikke minst til hvilke varer vi kjøper og selger.

I dagens digitaliserte samfunn burde det ikke være behov for særegne godkjenninger fra politiet, loggføring av varer i en fysisk (ja, fysisk) protokoll og et absolutt krav om at alle varer må oppbevares i minst to uker før de kan omarbeides eller selges.

Vi heier på alle som vil skape forretning ut av gjenbruk av ressurser. Sirkulære forretningsmodeller vil bli stadig mer viktig når vi beveger oss mot nullutslippssamfunnet. Og brukthandel og gjenbruk er ikke lenger noe som bare forbindes med loppemarked og garasjesalg. Over hele landet ser vi stadig flere og nye eksempler på selskaper som gjør butikk av å selge brukte ting.

Det er bra, for bruk-og-kast-samfunnet er ikke bærekraftig. Arbeiderpartiet mener at forlenget levetid, økt gjenbruk og mer gjenvinning av varer må bli den nye normen. Det betyr mer handel med brukte varer, ikke bare innen klesnæring, men også innen industrien og bygg- og anleggsnæring.

Fjerning av brukthandelloven er en del av Arbeiderpartiets arbeid i regjering med å fjerne administrative byrder for næringslivet. Vi vil gjøre det både enklere og billigere for enkeltpersoner og selskaper å gjenbruke materialer og ressurser.

Forslaget om å skrote brukthandelloven er nå sendt ut på høring. Vi oppfordrer alle som er enige med oss, til å sende inn sine høringsinnspill, slik at vi kan bli kvitt brukthandelloven en gang for alle!