Skrevet av: Johan-Olai Solsem, fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Troms

Harstad er en kommune som lenge har slitt med at skolene er gamle og slitt. Spesielt Rødskolen på Seljestad, der de yngste på skolen blir plassert, lider under forfall og forsømmelse. Denne skolen har vært plaget av problemer som mugg og råte, alvorlige forhold som kunne vært løst med nødvendige vedlikeholdsarbeider. Dessverre har kommunen valgt å se bort fra disse utfordringene, og konsekvensen er en skole preget av et fysisk utrygt miljø - et direkte brudd på loven, som fastslår at alle elever har rett til et trygt skolemiljø, jfr. §9-A-7.

Skolen har vært under debatt i lang tid, fikse eller ikke fikse, det er spørsmålet. Kommunen har satt Rødskolen på vent altfor lenge. Nå ønsker Høyre å rive skolen, noe som er et uheldig valg. Hvis skolen rives og brakker settes opp som planlagt, vil ikke Harstad bygge opp det ene lille bygget som Seljestad skole så desperat trenger.

Kommunen må til slutt ta et endelig valg. Vi i Elevorganisasjonen i Troms mener at Harstad kommune skal bygge et permanent skolebygg, istedenfor å ty til en midlertidig brakke som kun vil vare mellom fem og åtte år! Det er på høy tid at kommunestyret lytter til oss elevene og tar våre behov på alvor. Et langsiktig perspektiv på skolens fremtid er essensielt for vår utdannelse og trivsel.

Ja til brukervennlige skolebygg!