Skytefelt for fred

Nils Håheim-Saers. Foto: Privat