Av: Kari-Anne Opsal (Ap), ordfører i Harstad kommune

Arbeidsledigheten er lav. Arbeidsgiverne konkurrerer om å få tak i hender og hoder. I nord har vi i snitt bare 1,2 søkere per ledige jobb. Det merkes, også i Harstad. I fjor måtte vi bruke 40 millioner på å leie inn personell fra vikarbyrå for å få det til «å gå rundt» i sommerferien. I februar fikk vi bare to søkere til de ni stillingene vi trengte for å bemanne opp en ny sykehjemsavdeling.

Vi er ikke alene. Hele Norge og hele Vest-Europa har samme utfordring, lave fødselstall og store etterkrigskull. Flere eldre som trenger helse- og omsorgstjenester, og færre til å gjøre jobben.

Vi vet hvor vi bor. Også demografiutfordringer merkes først og mest i nord og i distriktene. Nordnorske byer har nå samme type utfordringer som distriktskommunene våre har stått i – i årevis.

Hvis mange har samme utfordring, må vi handle før og gjøre smarte grep for å lykkes. Det fordrer en langsiktig, helhetlig og systematisk tilnærming. Jeg liker å dele de nødvendige tiltakene i fire hovedgrupper:

1) Tiltak for å tiltrekke oss flere arbeidstakere

 • få våre egne unge til å bli eller komme tilbake

 • skape en attraktiv by; fine byrom, spennende og varierte fritidstilbud, arrangementer og aktiviteter

 • gode rekrutteringsordninger, herunder rekrutteringstiltak for deltidsarbeidende studenter

 • gjøre det lettere å etablere seg på boligmarkedet for unge

2) Tiltak for å beholde og videreutvikle de ansatte vi har

 • mulighet for å utdanne seg mens man er i jobb, også etter- og videreutdanning- fagarbeiderløftet

 • nye turnusordninger

 • gode rutiner for sykefraværsoppfølgning

3) Tiltak for å mobilisere og inkludere arbeidstakere som i dag står utenfor arbeidslivet

 • flere varig tilrettelagte arbeidsplasser i kommunen

 • flere lærlinger

 • etablere læreplasskandidatordninger for de som ikke kan ta fagbrev

 • gjøre det lettere for pensjonister som ønsker å jobbe

4) Tiltak for å utvide og systematisere samarbeidet med frivillig sektor

 • I dag vedtar partssammensatt utvalg flere svært viktige saker for Harstad kommune som arbeidsgiver. Saken skal videre til kommunestyret i slutten av måneden:

 • nye helhetlige rekrutteringstiltak

 • nytt fagarbeiderløft med muligheter for våre ufaglærte å ta fagbrev på jobb

 • forsterkede tiltak for å inkludere flere som står uten for arbeidslivet

Sammen får vi til mer. Når politikk, våre ansatte på HR-avdelingen og fagorganiserte samarbeider, blir tiltakene bedre og kommer på plass fortere. Særlig fint er det at vi i prosjektet fagarbeiderløftet samhandler med våre nabokommuner.

Å sikre gode helse- og omsorgstjenester i Harstad handler om mye mer enn å bygge. Men selvfølgelig skal vi også bygge, 150 nye heldøgns omsorgsplasser i løpet av de neste 10 år. Helsehuset er under bygging, spaden går snart i jorda på nedre Gangås, utvidelse av Bergsodden er under planlegging og kommunen har ervervet en ny sentrumsnær tomt hvor det kan bygges nye omsorgsboliger, dagtilbud og nytt aktivitetssenter.

Vi er på rett vei, i rett tid og i et tempo kommunens økonomi kan klare. La ikke overbudspolitikk eller splittende retorikk skape inntrykk av at alt er bare elendighet og at ingenting skjer.

I dag gleder jeg meg over nye viktige vedtak og tiltak for å få og beholde den aller viktigste ressursen – arbeidskrafta.