Av: Odd-Are Hansen, kommunestyrerepresentant og 1. kandidat for Tjeldsund SV.

I Tjeldsund er brøyting av bygdeveier og veibelysning langs disse et viktig og avgjørende bidrag for å gjøre bygdene mulig å bo i. Tildeling av kontrakter for brøyting og vedlikehold av ulike roder har vært et fast oppdrag for kommunen, også med politisk involvering når kommuneøkonomien har tillat økte bidrag til veivedlikehold og den slags. Veibelysning eller gatelys som vi liker å kalle det, har også sin egen historie å fortelle. Bygdelag, idrettslag og andre frivillige har i tidligere tider satt opp stolper og veglys helt gratis, alt for å gi bygdene lys og liv.

Nå ser vi derimot en trend i lokalpolitikken i Tjeldsund hvor det samfunnsmessige ansvaret for brøyting av vei og veibelysning er i ferd med å smuldre bort. I stadig større grad ser vi en politikerforsamling som sitter temmelig stille når kommunedirektøren argumenterer for at slike oppgaver bør folk betale for selv. Hvorfor skjer dette? Er det bare kommuneøkonomien som gjør at det er slik, eller er det ikke så viktig for politikerne i spesielt Høyre, men også Arbeiderpartiet og Frp siden disse med få unntak ikke bor her selv? Personlig tror jeg mest på det siste.

Selvsagt er Evenskjer som kommune- og handelssentrum viktig for oss, vi besøker gjerne stedet meir enn én gang enkelte dager, men kommunen og Evenskjer er omså meir avhengig av bygdene enn motsatt. For strømmen av bygdefolk som handler i butikkene eller benytter seg av kommunale tjenester er stor. Dette gjelder også legebesøk eller andre helsetjenester. Med andre ord så bidrar vi til å holde folk i arbeid og penger i kassa til café- og butikkeiere, investorer og andre. En annen faktor som er svært viktig og avgjørende for kommunen som offentlig tjenesteyter er hva bygdefolk betyr som viktig og kompetent arbeidskraft. Uten bygdene og bygdefolket har handelsstanden på Evenskjer slitt kraftig, og kommunen som tjenesteyter hadde rett og slett sluttet å fungere.

Rått og brutalt her før jul dukket det opp et forslag fra kommunedirektøren om at brøyting og vedlikehold på kommunale veier der det finnes tre husstander eller færre skulle opphøre. Folk skulle altså måtte betale dette selv. Dette ville har rammet bygder som Sandmark, Koven, Krokelv og kanskje flere, og som mest sannsynlig ville ha betydd utflytting og kroken på døra for noen av dem som bor der i dag. For hvem har råd til å betale flere titalls tusen i brøyteutgifter sånn over natta. For egen del oppfattet jeg forslaget fra administrasjonen som lite aktuelt og trodde at forslaget raskt skulle bli skrotet av politikerne, men overraskende nok gikk forslaget mot én stemme (SV) rett igjennom i formannskapet. I kommunestyret ble det en sabla kamp hvor tilslutt én enslig representant fra Arbeiderpartiet gjorde at vi fikk et knapt flertall for å fortsette brøyting der folk bor. Representantene fra Høyre, Frp og resten fra AP stemte altså for at innbyggerne skulle betale for brøyting av egen lomme.

Hva skjer videre og hvorfor er det viktig at folk stemmer på partier som også prioriterer bygdene? Jo, fordi slike forslag som nevnt ovenfor vil komme tilbake like raskt og brutalt som sist gang. For i det vedtatte budsjettet fra i juni står det oppført en besparelse på flere hundre tusen, og som heter slukking av gatelys. Ser man i teksten så skriver kommunedirektøren følgende; Det vises til egen sak om reduksjon i antall gatelys. Altså må vi, hvis vi har feile parti til å styre kommunen, belage oss i bygdene på å kun ha ett veilys utenfor huset der vi bor og knapt det. Når det gjelder kostnader til brøyting og vedlikehold av veier så ligger det et kutt i det gjeldene budsjettet som ble vedtatt av Frp, Høyre og AP i juni på 1 million årlig, og hvor kommunedirektøren nok engang lufter tanken om å legge ned kommunale veier der det bor folk. Med ande ord; kampen fortsetter!

Å være endel av bygdefolket føles som en minoritet i seg selv, stilltiende godtar vi kutt og endringer som går ut over oss selv. Ofte foreslått av direktører og politikere som kun kjenner bygda gjennom veiskilt som enten peker bortover eller oppover. Ta Sandmark f.eks., for tross ordførerens løfter står det fremdeles lysstolper langs den kommunale veien der uten lys. Gjentagende ganger gjennom mange år har jeg påpekt at armaturer uten lys langs kommunal vei er et brudd på gjeldene retningslinjer, men her har administrasjonen overprøvd politikerne og laget egne regler. Til bekymring for dem som bor der. Dette innlegget er på ingen måte «mot Evenskjer»-polemikk fra min side, for Tjeldsund SV har nå i åtte år stemt for en rekke tiltak som har styrket Evenskjerområdet. Dette kan handle om oppvekst, helse- og omsorg, næringsvirksomhet, boligutbygging osv. Men vi i SV er også opptatt av en sunn balanse mellom bygdene og sentrumsområder. At normen for kommunal tjenesteyting skal være like. Derfor sier vi klart i vårt partiprogram at alle kommunale veier der det bor folk skal brøytes og vedlikeholdes, samt at det skal være gatelys i hele kommunen.