Skrevet av: Ivar M. Johansen.

Man kan slå fast at veien mellom Harstad og Borkenes ligger der den ligger i dag – slik den «alltid» har gjort. Den er riktig nok blitt litt bredere og fått fast dekke, men ellers har det ikke skjedd noe med veien. Den følger terrenget med stedvis krappe svinger og bakketopper og ikke å forglemme telehiv hver vinter og vår. Selv om den generelle hastighet er 80 kilometer i timen, så gjelder det i store trekk bare halve strekningen. Starter man i dag ved Sama, er det 50 kilometer i timen til forbi Tofta. Så er det 60 kilometer i timen derfra til forbi krysset til Tennvassåsen. Herfra er det 80 kilometer i timen til Gåra-krysset, hvor det er 50 kilometer i timen resten av strekningen.

Er ikke tiden kommet til å tenke ny vei hvor man kan halvere kjøretiden mellom de to kommunesentra? Jeg har tatt kartet for meg og skissert et forslag til ny trasé. Hovedhensikten er å kutte ned tiden og da må veien utformes, slik at man kan holde 80 kilometer i timen. Jeg tenker meg at man kan lage et kryss/rundkjøring i Harstad-tunnelen med tunnel herfra gjennom Harstadåsen med hastighet på 50 kilometer i timen.

Fra man kommer ut av tunnelen kan man holde 80 kilometer i timen til man så å si er på Borkenes. En tenker seg at det skal være kun to krysningspunkter i form av rundkjøringer. Ei omtrent ved Rødmyra hvor vei 7748 krysser og ei ved Lemyra hvor en tenker seg at en ny vei i retning Refsnes kan gå. Fra denne rundkjøring følger veien høydedraget over bebyggelsen til Borkenes hvor den siste biten går i tunnel med åpning omtrent ved Rå.

Turen fra Harstad til Borkenes eller vice versa vil ta om lag 15 minutter. Som nevnt kan ny trasé fra Lemyra gå i tunnel gjennom Vikelandsfjellet og ovenfor bebyggelsen i Vik/Voktor. Man må finne ei praktisk løsning gjennom og forbi Straumen.

Dette burde være fullt gjennomførbart. Det kan selvfølgelig være punkter hvor det kan være spesielle utfordringer, eksempelvis grunnforhold. Hovedlinja er trukket opp, men detaljplanlegging kan forskyve denne. Det skal ikke være nødvendig å senke farta på grunn av utforminga av veien. Så gjenstår det å se om det er politisk vilje til å fremme en slik sak.

Lykke til!