OPS – konseptet er dyrt og dumt

foto
Funker ikke: Skattebetalerne kommer ofte ut på minussida i offentlig/privat samarbeid, mener innsenderen. Bildet viser skissen av det påtenkte kino- og bibliotekbygget på verkstedtomta, tenkt som et samarbeid mellom det offentlige og private. Skisse: Hille Melbye Arkitekter