Av: Oddgeir Nergaard, leder Gratangen Senterparti.

Astafjord Vekst er en viktig bedrift for Gratangen. De skal hjelpe de av oss som av en eller annen grunn kan havne utenfor arbeidslivet – tilbake i jobb. Astafjord Vekst sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Gratangen Senterparti støtter fullt opp den viktige samfunnsoppgaven som Astafjord Vekst har, og vi ser hvor viktig denne bedriften er for vårt lokalsamfunn, samt de andre nabokommunene som er medeiere i Astafjord Vekst (Dyrøy, Salangen og Lavangen). De hjelper til med å få personer tilbake i jobb gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, eller sysselsetter personer hos seg selv i produksjon og tjenesteyting.

Kjerneverdiene til Astafjord Vekst er: Mot, Inkludering, Arbeidsglede. Vi ser det som svært viktig at vår arbeidskraftreserve har tilbud om en jobb å gå til. De fleste av oss kan være med å bidra i en eller annen form i arbeidslivet, og det er viktig at alle har tilbud om aktivitet og fellesskap i hverdagen.

I den siste tiden har det vært en del diskusjoner om Astafjord Vekst og tjenester som de leverer. Noen av disse prosessene er styrt av anbud og regelverk. Pr i dag er det i gang prosess med anbud på vaskeritjenester, og det er noe som administrasjonen i kommunen ikke kan gå ut å diskutere i det offentlige rom, da man er i en anbudsprosess.

En annen ting som har skapt mye debatt hos oss i Gratangen er utsalget og kafeen som Astafjord Vekst har samlokalisert med butikken på Årstein. I flere år har butikken ønsket å overta disse lokalene for å utvide butikken. Nå har Astafjord Vekst inngått avtale med eier av butikken og veksthuset om endring av leiebehov og butikken overtar lokalene som Astafjord Vekst hadde.

Dette er en prosess som verken kommunens administrasjon eller politiske ledelse har styrt eller iscenesatt. Hvilke andre løsninger for aktivitet og lokalisering som eventuelt foretas, er en avgjørelse som Astafjord Vekst må ta som bedrift. Gratangen Senterparti håper at Astafjord Vekst vil øke sin aktivitet i Gratangen i fremtiden, da de gjør en viktig jobb i lokalsamfunnet.