Av: Ketil Stokkan

Er barnevern, helsevesenet, skole og politi «på ballen», eller driver de bare og kakker ballen mellom seg? Hvem tar egentlig ansvar for hva? Nyhetene formidler bilder- og tekst av unge mennesker som dør av underernæring, overdose og setter fyr på egen skole.

En 13 år gammel jente fra Bærum døde i 2026 på familiehytta på Beitostølen i Øystre Slidre. Hjertet stanset, og obduksjonsrapporten konkluderte med at årsaken var underernæring. Mor ble tiltalt for grov omsorgssvikt, dette til tross for at hun hadde vært i kontakt med både barnevern og skole for å få hjelp og veiledning. Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomgikk saken, og konkluderte med at Bærum kommune brøt både barnevernsloven og opplæringsloven. Fylkesmannen var også tydelig på at barnevernet ikke ga jenta forsvarlig hjelp og at reglene for saksbehandling ikke ble fulgt ved de tre skolene jenta gikk på.

I januar 2023 ble to tvillingsjenter fra Spydeberg på 16 år funnet døde etter å ha tatt en overdose narkotika. Mor til barna sier at «om mine jenter hadde hatt langtidsplass i psykiatrien og ikke havnet i barnevernet, hvor de overhodet ikke hadde noen ting å gjøre, så hadde de vært i live i dag». Tvillingsjentene ble kasteballer mellom barnevernsinstitusjoner og helsehjelp i psykiatrien, og ingen hadde ansvar for oppfølging. Mor sier at «på hvert eneste møte satt psykiateren og sa at «dette er barnevernets ansvar», og barnevernet sa «dette er psykiatri». Midt imellom satt det to jenter som ble ofre for fullstendig svikt i systemet.

En elev på ungdomskolen i Balsfjord satte i februar 2024 fyr på Nordkjosbotn Skole i Balsfjord. Her er nok en ung person og en familie som har slitt, sliter og ropt på hjelp til å løse lang tids frustrasjon og psykiske utfordringer. Eleven har hatt tilbud om- og tilbragt tid på institusjoner, men ble regnet som funksjonsdyktig og dermed sendt tilbake til en ordinær skoledag,- dette til tross for hærverk og forsøk på ildspåsettelse bare dager før skolen brant ned til grunnen. Burde det ikke ringt ei bjelle?

Nettavisen skriver, 29.oktober 2023: Barnevernsinstitusjonsutvalget har lagt fram en rapport som omhandler hele institusjonsbildet i barnevernet. Rapporten vurderer hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere tilbudet på. I rapporten til barnevernsinstitusjonsutvalget står det at helsevesenet må ta mer ansvar for barn med psykiske lidelser og rusproblemer. Men når døra slås igjen og lysene slukkes, blir ansvar og omsorg liggende igjen på venteværelset. Er barnevern, helsevesenet, skole og politi egentlig «på ballen», eller driver de bare og kakker ballen mellom seg? Hvem tar egentlig ansvar for hva? Edwin Eriksen, mangeårig leder for PPT i Sør-Troms, sa til meg for mange år siden: «Husk, det finnes ikke barn som er onde, men det finnes barn som har det ondt!» Det har jeg aldri glemt. Så får vi bare håpe at norsk helsevesen, i samarbeid med foreldre, skole og politi samhandler slik at vi kommer i forkant av framtidige, mulige tragedier.