Skrevet av: Leif Nilsen, Harstad.

Dette er en skisse til en mulig løsning på tomtetvisten mellom Norsk Stål, Coop Nord SA og Harstad kommune om tomt Margrethe Jørgensens vei 10.

Norsk Stål har leiekontrakt på tomta fram til 2034, men har opsjon på leie ytterligere åtte år – fram til 2042. Norsk Stål har gitt Coop Nord SA tillatelse til å leie/disponere tomta fra 2023 til 2034, ikke lenger. Men kommunen har gitt Coop Nord SA opsjon til å feste tomta videre etter 2034. Det er her kommunen ligger «tynt an» i tomtestriden.

En mulig løsning av striden kan være følgende:

Coop Nord får leie tomta av Norsk Stål fra 2034 til 2042, og så får Coop Nord SA etter 2042 leie den videre av kommunen eller kjøpe tomta. Og det ligger i kortene at kommunen må dekke leiekostnadene til Coop Nord SA overfor Norsk Stål for årene 2034 til 2042. Dette kan være en minnelig løsning på tomtekonflikten mellom de tre partene, selv om det også finnes andre løsninger på konflikten.